Mobilisering og demobilisering
av offshore fartøy

Vi har gjennomført mange mobiliseringer og demobiliseringer av offshore fartøy ved kai her på Langevåg, vi har god krankapasitet og dedikerte ansatte innen alle disipliner. Vi er løsningsorienterte og fleksible, og kan snu oss rundt på kort varsel.